31 Ιανουαρίου, 2007

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ

Στα χρονίζοντα προβλήματα που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου -Κ.Υ.- και στα Περιφερικά του Ιατρεία-Π.Ι., προστίθενται νέα και σοβαρά. Το αποτέλεσμα είναι να δυσκολεύει το έργο των εργαζομένων και, το κυριότερο, να υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τον πληθυσμό που τις χρησιμοποιεί. Θεωρείται πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των εργαζομένων στο Κ.Υ. και Π.Ι. η ενημέρωση αυτού του πληθυσμού.

Μέσα σε κλίμα έλλειψης προσωπικού (μόνιμοι και επισκέπτες γιατροί, νοσηλεύτριες, διοικητικοί κλπ), εξοπλισμού και απουσίας οργάνωσης λειτουργιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόληψης, η όποια δραστηριότητα του Φορέα Υγείας καλύπτεται, χρόνια τώρα, κυρίως από την «φιλότιμη» στάση των εργαζομένων.
Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια άρχισε να στελεχώνεται το Κ.Υ. και τα Π.Ι. με μόνιμους γιατρούς Γενικής Ιατρικής και από τον περασμένο Μάρτιο δεν υπάρχουν πλέον Αγροτικοί γιατροί στην περιοχή. Επίσης η αλλαγή νοσοκομείου (από το Γ.Ν. Παπανικολάου στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.) συνοδεύτηκε από υποσχέσεις για βελτιώσεις.
Οι ελπίδες όμως που δημιούργησαν οι νέες συνθήκες σύντομα διαψεύστηκαν. Έτσι σήμερα:
1. Απουσιάζουν βασικές ειδικότητες επισκεπτών γιατρών: Καρδιολόγος (εδώ και 4 χρόνια), Γυναικολόγος (εδώ και 5 χρόνια), Ψυχίατρος (εδώ και περίπου 1 χρόνο και πιο πριν με μεγάλα κενά), Ακτινολόγος (εδώ και 4 χρόνια), Μικροβιολόγος (εδώ και 4 χρόνια) και Οφθαλμίατρος (από 6μήνου).
2. Συνεχίζει να λείπει βασικός εξοπλισμός του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, όπως αιματολογικός αναλυτής (είμαστε το μόνο Κ.Υ. που δεν κάνει Γενική Αίματος), μηχάνημα μέτρησης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (απαραίτητο για την παρακολούθηση των διαβητικών) κλπ.
3. Τα απαρχαιωμένα μηχανήματα του Ακτινολογικού (μοντέλο 1978) εξαντλούν την ευρηματικότητα των χειριστών για να παράγουν - με συχνή την ανάγκη επαναλήψεων - κάποιες κακής ποιότητας ακτινογραφίες.
4. Η απουσία αναλυτή ξηράς χημείας στην εφημερία (απαραίτητου για την διάγνωση σοβαρών καταστάσεων όπως παγκρεατίτιδα και έμφραγμα), αυξάνει την πιθανότητα ιατρικού λάθους με τραγικές ίσως συνέπειες για τον ασθενή αλλά και το γιατρό.
5. Οι νοσηλεύτριες παραμένουν 4, ενώ για την σωστή λειτουργία χρειάζονται τουλάχιστον 11. Είναι γνωστό σε όλους ότι όλα τα χρόνια, δύο οκτάωρα, σε καθημερινή βάση, καλύπτονται από την υπερεργασία μίας συγκεκριμένης νοσηλεύτριας.
6. Προβλέπονται 4 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο 2, με τη μη προκήρυξή τους, μετά τη μετακίνηση μιας υπαλλήλου πριν από ένα χρόνο και ενός άλλου…πριν από 17 !! χρόνια.
7. Η θέση μίας μαίας που συνταξιοδοτήθηκε πριν από 2 χρόνια παραμένει κενή, εφ’ όσον δεν προκηρύχθηκε, ενώ αναμένεται ίδιο πρόβλημα με τις θέσεις προσωπικού (καθαρίστριες κλπ) που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν σύντομα.
Να τονισθεί εδώ ότι οι ελλείψεις και τα προβλήματα που αναφέρονται, δεν αφορούν «πολυτελή εξοπλισμό» και θέσεις «αργομισθίας»,αλλά βασικές προϋποθέσεις για μία στοιχειώδη και ασφαλή λειτουργία της πρώτης βαθμίδας περίθαλψης και πρόληψης.
Εντελώς πρόσφατα το Κ.Υ. υφίσταται νέα αποδυνάμωση με την απομάκρυνση μιας γενικής γιατρού του Κ.Υ. από 1/7/04, την μη προκήρυξη της θέσης άλλης γενικής γιατρού του Κ.Υ. που παραιτήθηκε εδώ και πάνω από 3 μήνες και την ανάληψη της ευθύνης για κάλυψη του ιατρείου του Αγίου Βασιλείου, που μέχρι τώρα κάλυπτε το Κ.Υ. Λαγκαδά. Και όλα αυτά σε περίοδο αδειών προσωπικού και αύξησης του πληθυσμού λόγω καλοκαιριού.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης για το ιατρικό προσωπικό, είναι να υποχρεώνεται να εργάζεται στο όριο της ψυχικής και σωματικής υπερκόπωσης, για να καλύψει τις ανάγκες τόσο της εφημερίας, όσο και των τακτικών ιατρείων. Είναι φανερό ότι σε ένα ήδη ανασφαλές περιβάλλον -όπως αναφέρεται πιο πάνω- με τέτοιες εξουθενωτικές συνθήκες λειτουργίας, το ιατρικό λάθος πρέπει να θεωρηθεί όχι πιθανό, αλλά μάλλον σίγουρο.
Η αποψίλωση του Κ.Υ. από γιατρούς και η μη κάλυψη πάγιων αναγκών σε προσωπικό και εξοπλισμό καταμαρτυρεί τις σοβαρές ευθύνες της Διοίκησης (Π.Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο), χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε ότι ο διευθυντής του Κ.Υ., με την συναίνεσή του στις αποφάσεις αυτές, έχει ουσιαστικά αναλάβει την διαχείριση της διάλυσης του φορέα περίθαλψης της περιοχής.

Φίλες και φίλοι,
με δεδομένη την εντεινόμενη συσσώρευση προβλημάτων από τις επιλογές της διοίκησης και την συναινετική στάση του διευθυντή, που μεταφράζεται σε πλήγμα των εργαζόμενων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απάντηση πρέπει να δοθεί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους: τους εργαζόμενους που κατανοούν το ρόλο τους και αισθάνονται υπεύθυνοι απέναντι στον πληθυσμό αφενός και αφετέρου από την τοπική κοινωνία, που είναι και ο τελικός αποδέκτης της ποσότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
Καλούμε εργαζόμενους, κατοίκους και τοπικούς φορείς σε επαγρύπνηση για την αναχαίτιση της καθοδικής πορείας του Κ.Υ. και των Π.Ι. και την διεκδίκηση αποτελεσματικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή.

Σύσκεψη εργαζομένων Κ.Υ. και Π.Ι. της 3/8/2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: