31 Ιανουαρίου, 2007

Αναφορά κατά της Επιθεωρητού κ. Ε. Μαλτά σχετικά με την έρευνα που πραγματοποίησε στο Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου και το περί αυτής συνταχθέν πόρισμα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς:
Την Προϊσταμένη
Του περιφερειακού Συμβουλίου ΣΕΥΥΠ
Μακεδονίας-Θράκης κ. Γεραντίδου Στεφανία
Αγ. Σοφίας 46 54622 Θεσσαλονίκη


Κοινοποίηση:
Α) Τον Γεν. Επιθεωρητή ΣΕΥΥΠ κ. Νικήτα Μπάλλα
Πειραιώς 205 11853 Αθήνα
Β) Τον Υπουργό Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
Αριστοτέλους 17 10187 Αθήνα
Γ) Τον Γεν. επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιτζή
Κηφισίας 1-3 και Αλεξάνδρας 11523 Αθήνα

Θέμα: Αναφορά κατά της Διοικητικού-Οικονομικού Επιθεωρητού κ. Ε. Μαλτά σχετικά με την έρευνα που πραγματοποίησε στο Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου (ΚΥΖ) και το περί αυτής συνταχθέν πόρισμα


Όπως γνωρίζετε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας έδωσε την με αρ. οκ. 505/19-4-05 εντολή ελέγχου θεμάτων δυσλειτουργιών του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου.
Σχετικά με την έκθεση που κατέθεσε πάνω στο πρόβλημα η επιθεωρήτρια κ.Μαλτά θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα παρακάτω:
Η ένωσή μας και στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο Κέντρο υγείας Ζαγκλιβερίου.Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την συγκεκριμένη Επιθεωρήτρια και το καταληκτικό πόρισμα που συνετάχθη σε σχέση με μέλη της ΕΝΙΘ που εργάζονται στο ΚΥΖ, χαρακτηρίζονται από πλήθος παρατυπιών – παραλήψεων – ανακριβειών και υποκειμενικών στοιχείων. Αποτέλεσμα, να μην υπηρετείται η ουσία της έρευνας που είναι η αμερόληπτη και αντικειμενική καταγραφή των πραγματικών γεγονότων, ο εντοπισμός των προβλημάτων, των τυχόν ευθυνών και η πρόταση λύσεων.
Αντιθέτως, και η «έρευνα» και το πόρισμα δηλώνουν (αποκαλύπτουν) προκατάληψη, μεροληψία και εν πολλοίς, προσχηματική διαδικασία για τη δημιουργία εντυπώσεων με στρέβλωση της πραγματικότητας ώστε μέσω της σπίλωσης συναδέλφων που κινητοποιούνται για τα προβλήματα του χώρου τους, να εφαρμοσθούν καθαρά συνδικαλιστικές διώξεις.
Τα μέλη μας, γιατροί που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου, δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων του φορέα.
Από τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, δυστυχώς η προσπάθεια αυτή εισπράχθηκε σαν προσωπική επίθεση εναντίον του και αντιμετωπίσθηκε με αντιπαραθέσεις και προσπάθεια διώξεων αντί της συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Από ολόκληρη την πολυσέλιδη έκθεση, δεν φαίνεται η επιθεωρήτρια να προσπάθησε κάν να εντοπίσει τις αιτίες των προβλημάτων αλλά φαίνεται να οδηγείται στην αντίληψη ότι κάποιοι "αντάρτες" ή "απείθαρχοι" δημιουργούν προβλήματα και η ευθύνη της Διοίκησης συνολικά, είναι ότι δεν τους έχει ακόμα αντιμετωπίσει πειθαρχικά.
Η αντίληψη όμως αυτή όχι μόνο δεν τεκμηριώνεται από την έκθεση αλλά συγκαλύπτει το πραγματικό πρόβλημα, που είναι οι ελλείψεις του κέντρου Υγείας και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό και στο λοιπό προσωπικό, όπως και στην υλικοτεχνική του βάση. Διαπνέεται επίσης από την αντίληψη, ότι κάθε κινητοποίηση για την βελτίωση της κατάστασης αποτελεί συμπεριφορά πειθαρχικά ελεγκτέα.


Η ΕΝΙΘ από την έναρξη της διαδικασίας τοποθετήθηκε, τόσο στο ζήτημα του τυπικού της χαρακτήρα (ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση), όσο και στο ζήτημα του διαφαινόμενου προσανατολισμού της, όπως προέκυπτε από τη φύση των ερωτημάτων (βλ. συνημμένο 1).
Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε κατά της κ. Ε. Μαλτά για τα εξής:
1.Η κ.Μαλτά διεξήγαγε την διαδικασία , το πόρισμα της οποίας αναφέρει ως «έκθεση ΕΔΕ» , χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα , που αφορούν την ΕΔΕ.
Το ζήτημα του αν η κ.Μαλτά διενεργούσε ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση δεν είναι τυπικό, αφού κατά τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα οι δύο διαδικασίες οριοθετούνται σαφώς, με διαφορετικά δικαιώματα των καλουμένων σε εξέταση ανάλογα με την διαδικασία που ακολουθείται. Έτσι η κ.Μαλτά άλλοτε εξετάζοντας ενόρκως και άλλοτε όχι κατά το δοκούν αρνήθηκε ( με το πρόσχημα ότι ήταν προκαταρκτική εξέταση) να εξετάσει όποιον μάρτυρα προτάθηκε από τους αναφερόμενους γιατρούς, κανένα δε από τα προσκομιζόμενα από αυτούς έγγραφα δεν λήφθηκε υπ΄όψιν.

2.Ενώ ασχολείται με το να διαλευκάνει το τι συνέβη την 16-2-2005 ,όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα ο Αντένα αναφέρθηκαν σε δυσλειτουργία του Κέντρου Υγείας, με σειρά επιλεκτικής καταγραφής μαρτυρικών καταθέσεων, αποσιωπήσεις και αποδοχής γεγονότων που αποδεικνύονται αναληθή, αποφεύγει να καταγράψει αυτά που και από το ίδιο το κείμενό της ακόμα εμμέσως προκύπτουν.
Από το κείμενο προκύπτει ότι το πρωί της 16-2-05 οι ασθενείς αναγκάσθηκαν να περιμένουν επί ώρες και άρχισαν να διαμαρτύρονται. Στο κείμενο αναφέρεται ότι (σ.4) "Η παρουσία των ΜΜΕ στο Κ.Υ. οφείλεται στην αγανάκτηση του προσωπικού από τις συμπεριφορές των παραπάνω γιατρών και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο γεγονός ότι την προηγουμένη έδιωξαν από τους χώρους του Κ.Υ, την νοσηλεύτρια Έφη Μολύβα, την οποία όλο το προσωπικό και όλο το χωριό εκτιμά για την εθελοντική εργασία ,,,,," Ενώ από το ίδιο το κείμενο επομένως προκύπτει, ότι το προσωπικό δεν έδωσε το πρωί της 16-2-05 κάρτες με σειρά προτεραιότητας στους ασθενείς , επειδή την προηγουμένη οι εφημερεύοντες γιατροί δεν δέχθηκαν στην εφημερία τις "εθελοντικές υπηρεσίες" της νοσηλεύτριας κ.Μολύβα, αρνείται να εξετάσει και να δώσει την οποιαδήποτε εξήγηση για το ζήτημα αυτό.
Μπορεί ένα κέντρο υγείας νομίμως και ιατρικά παραδεκτά να χρησιμοποιεί σε δύο ή και περισσότερες βάρδιες την ημέρα τον ίδιο νοσηλευτή έστω "εθελοντικά"; Υπάρχουν ανώτατα όρια εργασίας τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με την αμοιβή των εργαζομένων αλλά και με την ασφάλεια των ασθενών; Μπορεί , μία νοσηλεύτρια να "εργάζεται" χωρίς να φαίνεται επισήμως, ότι έχει υπηρεσία ; Ποιός έχει την ευθύνη αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την διάρκεια της εφημερίας σε σχέση με νοσηλευτή, που από πουθενά δεν προκύπτει ότι εφημερεύει; Είχαν δικαίωμα ή όχι οι εφημερεύοντες γιατροί να μη αποδεχθούν τις υπηρεσίες της νοσηλεύτριας η οποία δεν εφημέρευε και είχε ήδη εργαστεί με πλήρες ωράριο την ίδια ημέρα;
Είναι υπαρκτό ή δημιούργημα ταραξιών το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα Κ.Υ., που καλύπτει ανάγκες εφημερίας, χρησιμοποιώντας την "εθελοντική εργασία" υπαλλήλου του, επί πολλές ώρες πέραν του νομίμου ωραρίου;
Από το ίδιο το κείμενο προκύπτει ακόμα ότι την 16-2-05 ο Διευθυντής όταν ήρθε στο κέντρο διέταξε την συγκέντρωση του προσωπικού ( και των γιατρών) με αποτέλεσμα να μη αρχίσει η εξέταση των ασθενών , οι οποίοι άρχισαν να διαμαρτύρονται.
Αγνοώντας όμως το γεγονός αυτό η επιθεωρήτρια αρκείται σε καταγραφές από "διαμαρτυρίες" ασθενών.
Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες καταθέσεις-καταγγελίες ότι ο Διευθυντής στη συγκέντρωση αυτή πίεσε τους εργαζόμενους να υπογράψουν κείμενο "υπέρ" της κ.Μολύβα που θα ζητούσε την απόλυση των εφημερευόντων της προηγουμένης (που δεν δέχθηκαν τις «εθελοντικές υπηρεσίες» της κ. Μολύβα) και εξύβρισε γιατρό, ο οποίος δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί την διαδικασία αυτή, δεν κάνει καμία αναφορά στη έκθεσή της γι΄ αυτά έστω για να τα κρίνει ανακριβή ή αβάσιμα.
Αποδέχεται την κατάθεση "μάρτυρα" ότι «όταν ήρθαν τα κανάλια τότε οι γιατροί μπήκαν στα ιατρεία τους» (σελ. 8 πάνω), ενώ αποδεικνύεται ψευδείς από τη κατάθεση αντιγράφου του βιβλίου ασθενών του 3ου ιατρείου (Σαμαράς). Επί πλέον από την παραπάνω διατύπωση εσκεμμένα απουσιάζει το γεγονός ότι οι γιατροί δεν βρίσκονταν νωρίτερα σε συγκέντρωση που οι ίδιοι είχαν την πρωτοβουλία να διενεργηθεί την ώρα εκείνη αλλά σε συγκέντρωση στην οποία είχαν κληθεί από τον Διευθυντή.


3Έκανε επιλεκτικές κλήσεις μαρτύρων τόσο από το προσωπικό του ΚΥΖ όσο και από τους πολίτες – κατοίκους της περιοχής. Χαρακτηριστικά, δεν κλήθηκαν να καταθέσουν εργαζόμενοι που η ίδια κατέταξε (αυθαίρετα) σε ομάδα (βλ. παρακάτω). Επίσης, κλήθηκαν ως εκπροσωπούντες τους κατοίκους άτομα (Τσιφτσή - Μηναρετζής) που πρωτοστάτησαν σε απαξιωτικές δηλώσεις για τους εργαζομένους στον ΑΝΤ1. Αντιθέτως, απουσιάζουν χαρακτηριστικά μαρτυρίες ατόμων που ως μέλη επιτροπών κατοίκων επέδωσαν στους προϊσταμένους τις 3.500 υπογραφές του τοπικού πληθυσμού και επισκέπτονται κατά διαστήματα τη Διοίκηση του «Ιπποκρατείου». Ενώ κατονομάζονται ως "κύριοι υπεύθυνοι οι "Γιατροί της Γερακαρούς" δεν εξετάζεται κανένας μάρτυρας ούτε ασθενής, ούτε κάν ο Δήμαρχος Κορώνειας (που εδρεύει στη Γερακαρού) και που υπέβαλλε υπόμνημα και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, για να διαπιστωθεί αντικειμενικά, ο τρόπος που λειτουργούν οι γιατροί στην εργασία τους.
3.Δεν κάνει καμιά προσπάθεια διασταύρωσης-ελέγχου σε σημεία καταθέσεων που είναι προφανώς αναληθή, αντιθέτως τα υιοθετεί και μάλιστα με βαρύνονται τρόπο (βλ. παρακάτω). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
α) Η αναφερόμενη απουσία ιατρών σε ώρα υπηρεσίας (σελ. 6 κάτω) αφορά προαναγγελθείσα επισήμως διαδικασία συνδικαλιστικής ενημέρωσης από την ΠΟΕΔΗΝ, όπου ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας (κ. Ντέντης) επεσήμανε στο Διευθυντή τη νομιμότητα της διαδικασίας όπως και την αυθαιρεσία της αμφισβήτησής της.
β) Ο ισχυρισμός του κ. Μήττα (σελ. 19 μέσον) «εγκατάλειψη θέσης εν ώρα υπηρεσίας και διανομή υβριστικών φυλλαδίων στις λαϊκές αγορές» που επαναλαμβάνεται από τον κ. Ταξόπουλο (σελ. 33 τέλος πρώτης παραγράφου) είναι ψευδής διότι το μοίρασμα των κειμένων έγινε σε ημέρα απεργίας (ΑΔΕΔΥ - ΕΝΙΘ).

Σχετικά με την πληθώρα επαναλαμβανόμενων χαρακτηρισμών από σειρά ομοειδών καταθέσεων περί υβριστικών-συκοφαντικών κειμένων κλπ. καθώς και ύβρεων και εκφοβισμού από την πλευρά ιατρών της «Σύσκεψης» προς το προσωπικό του ΚΥΖ, που η ευρεία παράθεσή τους δημιουργεί εντυπώσεις, διαπιστώνουμε ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης / αποδείξεώς τους από την κ. Επιθεωρήτρια.
4.Αποσιωπεί ή υποβαθμίζει σημαντικά και βαρύνοντα – κατά τη γνώμη μας – στοιχεία που έχουν κατατεθεί όπως:
α) την επί ετών παράνομη απασχόληση της νοσηλεύτριας Μολύβα σε απλήρωτη και αδήλωτη διπλή και τριπλή βάρδια που η κ. Μαλτά αποδέχεται απλώς ως «εθελοντική»
β) την κατάθεση (Σαμαράς Μ.) ότι το ιατρείο του λειτουργούσε πριν την έλευση της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του τηλεοπτικού συνεργείου και τις 2 ημέρες (16 και 17/2/05) εξυπηρετώντας όλα τα υπάρχοντα περιστατικά και επισκέψεις σε αντίθεση με τον Διευθυντή και τους περί αυτού
γ) την πρωτοφανή κατστρατήγηση του Πρωτοκόλλου από τον Διευθυντή και την Γραμματέα του ΚΥΖ σε πολλές καταγγελθείσες περιπτώσεις
δ) την επίθεση με ύβρεις στον συνάδελφο Βουτυράκο από τον Διευθυντή κατά την εφημερία του (καταγγελία ΕΝΙΘ)
ε) τη χειροδικία σε βάρος της μαίας κ. Δισερή από τον ιατρό Παπαθωμά παρουσία του Διευθυντή στο γραφείο του δευτέρου
στ) την υβριστική και απαξιωτική επίθεση τον ιατρό Κωνσταντίνου σε συγκέντρωση προσωπικού της 16/2/05 (εκκρεμεί μήνυση Κωνσταντίνου)
ζ) τη σύνταξη και αποστολή στην Διοίκηση από το Διευθυντή, συκοφαντικού και μεροληπτικού κειμένου με τίτλο «αντί συστατικής επιστολής» σε βάρος των ιατρών Κωνσταντίνου-Σαμαρά, όταν οι τελευταίοι ζήτησαν συστατική επιστολή για την κρίση αναβάθμισής τους.

5.Υπερτονίζει σημεία και στοιχεία καταθέσεων επιλεκτικά (π.χ. κατάθεση Τσιφτσή σελ 7 & 8) που αμφισβητούνται ευθέως για τη σοβαρότητα και εγκυρότητά τους. Επίσης παρεμβάλλει δικά της σχόλια σε καταθέσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία προφανώς επιδιωκόμενων εντυπώσεων.
6.Οι διαπιστώσεις που διατυπώνει στο πόρισμα αποτελούν αυθαίρετες γενικεύσεις ειδικών σημείων και αμφισβητουμένων ως προς την αλήθεια τους καταθέσεων. Έτσι, στη σελ. 36 3η παράγραφος, ενώ αναφέρεται στα γεγονότα της 16/2/2005, η κ. Μαλτά υιοθετεί την κατάθεση της «αγανακτισμένης ασθενούς» ότι «συνήθως οι γιατροί καθυστερούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς και τους συμπεριφέρονται και τους μιλάνε με άσχημο τρόπο…». Στη σελ. 37 όπου καλεί τη Διοίκηση να πράξει το υπηρεσιακό της καθήκον, ζητά να ληφθούν υπόψη «οι καταθέσεις εργαζομένων στο ΚΥ και ασθενών της περιοχής (οι οποίες καταθέσεις είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές)…». Στη σελ. 39 (σημείο 5) παρουσιάζεται ως επανάληψη η αναφορά ΕΝΟΣ μάρτυρα σε σχέση με τη μόνιμη και διαρκή εργασιακή ασυνέπεια και ΑΣΧΗΜΗ συμπεριφορά των ιατρών προς τους ασθενείς ενώ έχει προηγηθεί (σελ. 38 6η παράγραφος) ακόμα μία υπογράμμιση της άσχημης συμπεριφοράς προς ασθενείς. Ειδικότερα δε για 2 ιατρούς (Κωνσταντίνου και Σαμαράς) γίνεται ιδιαίτερη μνεία της άσχημης συμπεριφοράς προς τους ασθενείς.
7.Στις «Διαπιστώσεις» η κ. Μαλτά καταγράφει σαφείς αναλήθειες όπως
α) Μόλις οι γιατροί αντιλήφθηκαν την παρουσία των ΜΜΕ …(σελ. 36)ενώ υπάρχουν μαρτυρίες και αποδείξεις περί του αντιθέτου
β) «… Το ίδιο έπραξε και το λοιπό προσωπικό (διοικητικό, παραϊατρικό, τεχνικό, νοσηλευτικό κλπ)» ενώ την ίδια ώρα που βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο στ ΚΥ τα πλάνα του κατέγραψαν να βρίσκονται στο γραφείο του Διευθυντή και του προθαλάμου του, ο Διευθυντής, ο τεχνικός, ο χειριστής ακτινολογικού, ο θυρωρός κλητήρας, άρα δεν επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.
γ) «Η «Σύσκεψη» αποτελείται από 5-6 εργαζόμενους» τη στιγμή που η ίδια καταγράφει 7 και από τις «εναντίον της Σύσκεψης» καταθέσεις προκύπτουν άλλοι 4.
δ) «Η «Σύσκεψη» είναι μια ομάδα που δεν έχει κανένα συνδικαλιστικό περιεχόμενο». Η κατάληξη είναι παντελώς αυθαίρετη αφού όλα τα κείμενα που δημόσια έχουν κυκλοφορήσει ή δόθηκαν υπογεγραμμένα στη διοίκηση έχουν καθαρά συνδικαλιστικό περιεχόμενο , η «Σύσκεψη» δε, δεν αποτελεί κάποιο όργανο, αλλά την διαδικασία συζήτησης προβλημάτων και διεκδίκησης λύσεων που επέλεξαν εργαζόμενοι στο Κέντρο υγείας που ανήκουν στους συνδικαλιστικούς φορείς , συνεργάζεται και καλύπτονται από αυτούς. (ΕΝΙΘ, ΠΟΕΔΗΝ, κλπ)
ε) Η κ. Μαλτά ομαδοποιεί και διαχωρίζει αυθαίρετα τους εργαζομένους σε σχηματοποιημένη κατάταξη «…με το διευθυντή ή με τη σύσκεψη», προσμετρώντας και τους συσχετισμούς αριθμητικά.
8. ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ με το Διευθυντή «οφείλω να ομολογήσω ότι καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση του…»
9.Τοποθετείται σε μια σειρά πραγμάτων με βάση τις προσωπικές της απόψεις (αλβανική αφίσα, συνδικαλιστική δράση) απομακρυνόμενη από την υπηρεσιακή νομιμότητα.
10.Επιμελώς συσκοτίζει και περιπλέκει με άλλα ζητήματα (ωράριο, συμπεριφορά ιατρών κλπ) το κρίσιμο ζήτημα των ευθυνών για την έκθεση του Κ.Υ. και του Ε.Σ.Υ. στην τηλεόραση, που ήταν και το αντικείμενο της εντολής έρευνας και αποφεύγει συστηματικά την απάντηση, η οποία προκύπτει βέβαια για τον κοινό νου, ακόμη και από το συγκεκριμένο «πόρισμα».


Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι από τα κείμενα των εργαζομένων στο κέντρο υγείας που παρουσιάζονται από την έκθεση σαν οι υπαίτιοι της κατάστασης που δημιουργήθηκε σ’ αυτό, προκύπτει ότι αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά παρεμβάσεις τους για την βελτίωση της λειτουργίας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο Κέντρο Ζαγκλιβερίου και αντιδράσεις σε αυθαιρεσίες και παρανομίες.
.

Το πόρισμα με έκδηλη μεροληπτική παρουσίαση και τεχνάσματα επιλεκτικής χρήσης αμφιβόλων στοιχείων, αποδεικνύει προκατάληψη, αν όχι προειλημμένη τοποθέτηση και προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: